Als particulier is het niet evident om een bouwproject van A tot Z te beslissen.

Niet enkel dienen er beslissingen genomen te worden naar materialen zelf, maar ook naar manier van bouwen: traditioneel, staalbouw, houtskelet,…
Uw architect zal u zeker hierbij helpen, maar ook wij als aannemer geven u graag advies indien nodig.

Vooraf krijgt u als bouwheer een offerte met duidelijke vermelding van de uit te voeren werken, de toe te passen materialen en de uitvoeringstermijnen.
Tijdens de uitvoering van de werken zal via wekelijkse vergaderingen de evolutie van het bouwproces overlopen worden.
Zo is er niet enkel contact tussen u, de architect en de aannemer, maar ook met eventueel aangestelde onderaannemers.
Dit alles om een persoonlijke service te kunnen garanderen.

Dagelijks worden er ook rondgangen gehouden op de werf zelf om ons er van te vergewissen dat alles kwalitatief tot uitvoering komt.

Als erkende aannemer staan wij u bij met onze expertise en met een team ervaren werknemers.
Tevens kunnen wij voor u misschien ook iets betekenen in verband met kleinere werken zoals graaf- en/of funderingswerken, metselen met snelbouw, schrijnwerk of ventilatie.

Wenst u enkele voorbeelden te zien van onze projecten in traditionele bouw, houtskeletbouw of kleine/grote renovaties?
Klik dan op "Realisaties" in het hoofdmenu.